Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Łyszkowice 

 

 

 

Załączniki

Wzór oferty.doc

Data: 2019-01-07 14:48:20 Rozmiar: 205k Format: .doc Pobierz

Wzór sprawozdania.doc

Data: 2019-01-07 14:48:20 Rozmiar: 272k Format: .doc Pobierz

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otawartego konkursu ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.pdf

Data: 2019-01-07 14:48:20 Rozmiar: 672.44k Format: .pdf Pobierz

Wzór umowy.doc

Data: 2019-01-07 14:48:20 Rozmiar: 112.5k Format: .doc Pobierz

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.pdf

Data: 2019-01-07 14:48:20 Rozmiar: 472.33k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 64
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Marta Zuchowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Marta Zuchowska
Czas wytworzenia: 2019-01-07 14:48:20
Czas publikacji: 2019-01-07 15:19:06
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-01