Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łyszkowice w 2018 roku”

2017-11-21 15:20:51
Ogłoszenie o zamówieniu - „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ” dla Gminy Łyszkowice i jednostek organizacyjnych.

2017-11-17 11:14:52
Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane " Budowa sieci alektroenergetycznej nN do oświetlenia parku wreaz z odcinkami sieci wodociągowej zasilającej hydrant".

2017-11-13 15:06:38
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntów położonych w Łyszkowicach.

2017-11-09 12:04:03
„Budowa sieci elektroenergetycznej nN do oświetlenia parku wraz z odcinkiem sieci wodociągowej zasilającej hydrant”

2017-10-27 14:39:56
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

2017-01-24 08:15:27