Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

2017-05-19 13:34:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Łyszkowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łyszkowic,obszary wsi:Kuczków,Łagów, Zakulin, Bobiecko, Seligów,Stachlew oraz fragmenty obszarów wsi Polesie i Łyszkowice na fragmencie wsi Stachlew

2017-05-19 13:00:53