Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łyszkowice w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na: „budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bobrowa, nr działek ewidencyjnych: 274, 275/3, 275/5 i 1032/1 oraz w obrębie ewidencyjnym Kalenice, nr działek ewidencyjnych: 868 i 925/1, gmina Łyszkowice”

2018-06-08 09:27:33
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

2017-10-04 15:17:30