Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice - BUDOWa ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ „NOWE GRUDZE II”

2017-02-09 14:09:59
O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łyszkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: - budowa słupa odłącznikowego SN 15 kV, kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej 15kV/0,4kV

2017-01-24 13:37:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice

2017-01-11 13:16:13
Obwieszczenie Wojta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2016-10-12 11:59:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energoenergetycznej kablowej niskiego napiecia 0,4 kV, realizowanej na nieruchomościach położonych we wsi Kalenice.

2016-10-10 13:34:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, realizowanej na nieruchomościach położonych we wsi Kalenice.

2016-09-21 13:31:27
Obwieszczenie Wójta Gminy Łyszkowice o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami z pompownią ścieków wraz z zasilaniem elektrycznym.

2016-09-13 13:41:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Lyszkowice o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej realizowanej na nieruchomościach położonych we wsi Polesie.

2016-09-07 13:46:16
Obwieszczenie Wojta Gminy Łyszkowice o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddzialywania naśrodowisko - "CZATOLIN III"

2016-09-01 13:17:05
Obwieszczenie Wojta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. - "Czatoln III"

2016-08-31 14:09:44