Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-14 15:32:36 Zamówienia poniżej 30000 euro / Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyszkowice. Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-14 15:30:24 Zamówienia poniżej 30000 euro / Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łyszkowice. Danuta Dembko Publikacja artykułu
2018-06-14 14:38:34 Oświadczenia majatkowe za 2017 / Oświadczenia majątkowe wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta za 2017 r. Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-14 14:38:15 Oświadczenia majatkowe za 2017 / Oświadczenia majatkowe radnych Gminy Łyszkowice za 2017 rok. Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-14 14:29:31 Oświadczenia majatkowe za 2017 / Oświadczenia majatkowe radnych Gminy Łyszkowice za 2017 rok. Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-14 14:25:12 Oświadczenia majatkowe za 2017 / Oświadczenia majatkowe radnych Gminy Łyszkowice za 2017 rok. Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-14 14:11:34 Oświadczenia majatkowe za 2017 / Oświadczenia majatkowe radnych Gminy Łyszkowice za 2017 rok. Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-13 13:18:10 Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej / Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej - 2018 rok Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-13 10:16:08 Zamówienia poniżej 30000 euro / Remont budynku w Łagowie Danuta Dembko Edycja artykułu
2018-06-12 13:47:38 Obwieszczenia Wójta Gminy Łyszkowice. / O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łyszkowice o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na: „budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, realizowanej na fragmentach nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Łyszkowice, nr działek ewidencyjnych: 272, 275/3, 255, 280/3, gmina Łyszkowice” Danuta Dembko Publikacja artykułu