Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-21 15:20:51 PRZETARGI / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łyszkowice w 2018 roku” Danuta Dembko Edycja artykułu
2017-11-20 15:37:08 Obwieszczenia Wójta Gminy Łyszkowice. / O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na poszerzenie drogi publicznej, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Łyszkowice, nr działki ewidencyjnej 260/1, gmina Łyszkowice. Danuta Dembko Publikacja artykułu
2017-11-20 15:35:37 Obwieszczenia Wójta Gminy Łyszkowice. / O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie przepompowni ścieków, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Wrzeczko, nr działki ewidencyjnej 1000, gmina Łyszkowice Danuta Dembko Edycja artykułu
2017-11-20 15:34:54 Obwieszczenia Wójta Gminy Łyszkowice. / O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie przepompowni ścieków, realizowana na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Wrzeczko, nr działki ewidencyjnej 1063, gmina Łyszkowice. Danuta Dembko Publikacja artykułu
2017-11-20 15:30:29 Obwieszczenia Wójta Gminy Łyszkowice. / O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łyszkowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie przepompowni ścieków, realizowanej na fragmencie nieruchomości położonym w obrębie ewidencyjnym Wrzeczko, nr działki ewidencyjnej 1000, gmina Łyszkowice Danuta Dembko Publikacja artykułu
2017-11-20 14:52:21 Zamówienia poniżej 30000 euro / Zaproszenie do skladania ofert: sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w Łyszkowicach. Danuta Dembko Edycja artykułu
2017-11-20 13:06:40 2017 / Zarządzenia 2017 rok Danuta Dembko Edycja artykułu
2017-11-17 14:39:20 Współpraca z organizacjami pożytku publicznego. / Ogłoszenie konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 Anna Strugińska Edycja artykułu
2017-11-17 13:03:20 NABÓR / Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - REFERENT DS OBRONY CYWILNEJ,ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I OSP Anna Strugińska Edycja artykułu
2017-11-17 11:15:28 PRZETARGI / Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru Gminy Łyszkowice w 2018 roku” Anna Strugińska Edycja artykułu